VIERIKKO      
Kalle ja Aina Korkeen kuolinpesä          Vierikon tila RN:o 218         Hämeenkyrö Laitilan kylä

O H J E S Ä Ä N T Ö

1

Perikunnan jäsenet:    

Osuudet:               (Osuudet päivitetty 01.01.1996-tilanteen mukaiseksi)

Onne    

1/4 (yksi neljäsosa)

Leena    

1/8 (yksi kahdeksasosa)

Tiina    

1/8 (yksi kahdeksasosa)

Annikki    

1/4 (yksi neljäsosa)

Leena-Maija    

1/12 (yksi kahdestoistaosa)

Risto    

1/12 (yksi kahdestoistaosa)

Päivi   

1/12 (yksi kahdestoistaosa)

2

Tilan toimintavuosi alkaa 01.07.-81 ja päättyy 31.12.-81, jatkuen siitä eteenpäin kalenterivuosittain.

3

Tilinpito hoidetaan siten, että kootaan ns. peruskassa mk 2.000,- (kaksituhatta) josta suoritetaan juoksevat menot ja jota käytetään tarpeen mukaan. Suuremmissa hankinnoissa maksuosuudet suoritetaan välittömästi.

4

Tilit päätetään vuosittain, eli joulukuun 31. päivänä, ja ne tarkistetaan seuraavassa perikunnan jäsenten kokouksessa, viimeistään huhtikuun loppuun mennessä, ellei erikseen toisin sovita.

5

Perintöosuutta ei voi myydä kenellekään vieraalle, mutta siitä voi luopua vaatimalla perintöosuutensa pois pesästä. Jos pesä ei lunasta osuutta, niin yksityinen pesän jäsen voi lunastaa osuuden. Osuuden voi myös testamentata.

6

Jos pesän jäsenet eivät pääse yhteisymmärrykseen tilan arvosta lunastustapauksessa, niin pyydetään kahden virallisen paikkakunnalla olevan kaupanvahvistajan arvio, ja tyydytään siihen arvioon.

7

Kukaan perikunnan jäsen eikä muukaan henkilö voi jälkikäteen vaatia tehdystä työstä tai jostain hankinnasta maksua, ellei sellaisesta ole tehty ennakoivaa päätöstä perikunnan kokouksessa.

8

Tilaa voi kukin osakas käyttää tarpeidensa mukaan tilapäisesti, ilmoittamalla aikeistaan ”isännälle”  ja jättämällä merkintänsä vieraskirjaan

9

Kukin osakas on velvollinen, myös omasta aloitteestansa, hoitamaan tilaa niin että sen kunto säilyisi mahdollisimman käyttökelpoisena.

10

Osakkaat valitsevat keskuudestaan ”isännän” vuoden ensimmäisessä kokouksessa ja isännän  toimikausi kestää seuraavaan vastaavaan kokoukseen. Isännän tehtäviin kuuluu kokouksien koollekutsuminen ja juoksevien asioiden hoito.

11

Osakkaiden kokouksissa on päätösvalta silloin kun vähintäin 3/4 (kolme neljäsosaa) jäsenistä on  paikalla. Tilan myyminen vaatii kuitenkin yksimielisen päätöksen

 Tampereella huhtikuun 11 p:nä 1982 

Onne Korkee


Enne Justén

Risto Korkee


Päivi Räikkönen

Maija Laasonen


Annikki Pohjala

Takaisin Vierikon sivulle